Трофеи

Рысь №2

Трофей 2019 -2020 г.г. Длина 120 см. (от основания хвоста до кончика носа)

Цена: от 40000 рублей

Рысь №1

  Трофей 2019 -2020 г.г. Длина 121 см. (от снования хвоста до кончика носа)

Цена: от 42000 рублей